Rímskokatolícka Cirkev farnosť sv. Imricha v Častej

Správca farnosti: Mgr. Vladimír Banský
Patrón farnosti: Sv. Imrich Uhorský
Farský kostol: pôvodne gotický zo 14. stor., prestavaný a rozšírený v r. 1937
Farnosť tvoria obce: Častá a Píla
Počet veriacich: cca 2000 (z cca 2500 obyvateľov).
Kňazi pochádzajúci z farnosti:

  • Prof. MUDr. Karol Bošmanský, SVD DrSc.
  • Leopold Slaninka, SJ
  • Ignác Kubeš, SJ (9. 5. 1932 - 26. 5. 2010)

Osobnosti pochádzajúce alebo pôsobiace vo farnosti: