Máriina Légia

Legio MariaeMáriina légia je laické spoločenstvo katolíkov, ktorého cieľom je rozvoj duchovného života jeho členov a ich aktívna účasť na rozširovaní Kristovho kráľovstva prostredníctvom Panny Márie.

Kontaktná osoba:

Ďalšie informácie: