Letný tábor TULÁKFarské oznamy

Individuálna duchovná starostlivosť

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ

 

Po usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky je aj v našej farnosti umožnená

 

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ SLUŽBA

  • individuálne spovedanie
  • individuálny duchovný rozhovor

 

INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ SLUŽBA

  • vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby / veriaceho
  • zaopatrovanie chorých
  • sviatosť pomazania chorých
  • možnosť prijatia Eucharistie

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
Pokiaľ je to možné skúsme sa aspoň dnes o 15.00 hod pomodliť KORUNKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA pred obrazom - obrázkom Božieho milosrdenstva.

Ak nám to o 15.00 hod nebude vyhovovať, tak sa pomodlime v iný čas.

"Ježišu dôverujem ti!"

 

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

 

Na začiatku:

Otče náš,

Zdravas’ Mária,

Verím v Boha.

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

Dôležitá informácia

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Častá

oznamuje, že

z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID-19 a odporúčania odborníkov

od dnes utorka 10. 3. 2020 do soboty 14. 3. 2020

vo farskom kostole

nebudú prebiehať žiadne sv. omše ani pobožnosti.

GODZONE TOUR 2019 - Ide o viac

Godzone tour 2019 – Ide o viac

V novembri nás čaká už 11. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež plné evanjelizačných koncertov, evanjelizáciách na námestiach, dobročinných aktivít, pomoci v mestách a školách.

Minulý rok sa nás stretlo viac ako 22 000. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo.

Aj my sa chceme zúčastniť v piatok 22. novembra 2019 v Bratislave.

Treba sa záväzne prihlásiť ešte tento týždeň. Ide aj godzone autobus a možno by sme to využili.