Letný tábor TULÁKFarské oznamy

Príprava snúbencov na manželstvo v našej arcidiecéze

Príprava snúbencov na manželstvo v našej arcidiecéze

Od septembra 2017 začal platiť partikulárny zákon (zákon platný pre miestnu diecézu), ktorý vydal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, týkajúci sa prípravy na manželstvo. Snúbenci, ktorí si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva v bratislavskej arcidiecéze, musia absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, pozostávajúci z 9 tém. 

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 opäť pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. ACN Slovensko už pozvalo k účasti na tejto medzinárodnej iniciatíve mnohé školy, detské a mládežnícke organizácie, rehoľné a farské spoločenstvá. Podporu spoločnej modlitbe detí za pokoj a jednotu vo svete vyjadrilo viacero slovenských biskupov a ďalších predstaviteľov Cirkvi, ako aj riaditelia škôl a katechéti.