Letný tábor TULÁKFarské oznamy

Príprava snúbencov na manželstvo v našej arcidiecéze

Príprava snúbencov na manželstvo v našej arcidiecéze

Od septembra 2017 začal platiť partikulárny zákon (zákon platný pre miestnu diecézu), ktorý vydal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, týkajúci sa prípravy na manželstvo. Snúbenci, ktorí si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva v bratislavskej arcidiecéze, musia absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, pozostávajúci z 9 tém.