Letný tábor TULÁKFarské oznamy

Synoda 2021 - 2023

17. októbra 2021 na podnet pápeža Františka diecézy po celom svete vykročili na cestu obnovenia synodality, ktorá má byť prípravou na pravidelnú celosvetovú Synodu biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. O Synode biskupov, jej vzniku, úlohe a histórii viac tu.

Individuálna duchovná starostlivosť

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ

 

Po usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky je aj v našej farnosti umožnená

 

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ SLUŽBA

  • individuálne spovedanie
  • individuálny duchovný rozhovor

 

INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ SLUŽBA

  • vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby / veriaceho
  • zaopatrovanie chorých
  • sviatosť pomazania chorých
  • možnosť prijatia Eucharistie

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
Pokiaľ je to možné skúsme sa aspoň dnes o 15.00 hod pomodliť KORUNKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA pred obrazom - obrázkom Božieho milosrdenstva.

Ak nám to o 15.00 hod nebude vyhovovať, tak sa pomodlime v iný čas.

"Ježišu dôverujem ti!"

 

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

 

Na začiatku:

Otče náš,

Zdravas’ Mária,

Verím v Boha.

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

Dôležitá informácia

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Častá

oznamuje, že

z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID-19 a odporúčania odborníkov

od dnes utorka 10. 3. 2020 do soboty 14. 3. 2020

vo farskom kostole

nebudú prebiehať žiadne sv. omše ani pobožnosti.