Farské oznamyRok sv. Martina

Národný týždeň manželstva 2017

Národný týždeň manželstva

13. – 19. február 2017

 

PROGRAM

 

Pondelok 13. 2.   

17:30                   Svätá omša

18:15                   Zelíkovci Vlado a Gabika

Rozdiely medzi manželmi

 

Utorok 14. 2.       

17:30                   Svätá omša

18:15                    Slnekovci Vladislav a Anka

Pozornosti manželov

 

Streda 15. 2.       

17:30                   Svätá omša

Príprava na fare

MÁŠ CHUŤ POMÔCŤ? TAK PRÍDI!

V piatok 20. 1. 2017 po sv. omši bude stretnutie na fare - príprava na DETSKÝ MAŠKARÁK, LETNÝ TÁBOR TULÁK a tiež príprava DETSKÉHO STRETKA A SPEVOKOLU.

Každý, kto má záujem pomáhať bude srdečne vítaní. 

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu J

29 - nedeľa 25. 12. 2016

TEXT ZO SVÄTÉHO PÍSMA NA DNES:

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.

Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiánčanov.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.