Kontakty

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Častá
Andreja Hlinku 303/1, 900 89 Častá
tel.: +421 33 6495 225
mobil.: +421 907 756 081
e-mail: farnostcasta@gmail.com