Pastoračné centrum sv. Jozefa

Budova Cirkevného domu v Častej - bývalá cirkevná škola, do r. 1994 využívaná ako MNV (Miestny národný výbor), neskôr OÚ bola v rámci reštitúcii vrátená Katolíckej Cirkvi, ktorá ju spravuje. Po rozsiahlej rekonštrukcii v dvoch etapách bola upravená na viacúčelovú budovu, s viacerým využitím.

Budova má 8 miestností, tri samostatné vchody 4 splachovacie záchody, kúpeľňu z dvomi sprchovacími kútmi a dvomi umývadlami, plynové ústredné kúrenie.

Miestnosti slúžia na stretávanie sa rozličných spoločenstiev. Najväčšiu miestnosť je možné využívať ako spoločenskú sálu pri rôznych rodinných príležitostiach (oslavy jubileí, promócie, kary).

V priľahlej vybavenej kuchynke je možnosť svojpomocne si pripraviť pohostenie či občerstvenie.