Aktuálne farské oznamy

Aktuálne oznamy nie sú k dispozícii

Pravdepodobne nie sú len zverejnené na stránke. Mali by byť na nástenke pred kostolom.

Kontakty na kňaza sú v spodnej časti webstránky.