Modlitby matiek

Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú.

Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na modlitbách matiek sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

Kontaktná osoba: p. Barbora Achbergerová

Ďalšie informácie: www.modlitbymatiek.sk