Božie muky a sochy svätých

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Súsošie Najsvätejšej Trojice sa nachádza v strede obce, neďaleko kostola pri hlavnej ceste. Pôvodne bola „trojička“ bližšie pri kostole. Táto cenná kamenárska práca z polovice 18. stor. je na trojbokom kamennom stupňovitom podstavci Táto cenná kamenárska práca z polovice 18. stor. je na trojbokom kamennom stupňovitom podstavci, na jeho troch stranách sú umiestnené sochy sv. Róchusa, sv. Šebastiána a sv. Karola Boromejského. V strede je stĺp, na ktorého vrchole je samotné súsošie Najsvätejšej Trojice s korunovaním Panny Márie. V dolnej časti je plastika sv. Rozálie.

V podstavci je latinský text: „QVIA QVAE CCNQV VOX SO NVERIT IVXTA VOLVNTATEM EIVS VERE EXEVDIT“

 

Socha sv. Františka Xaverského

Socha sv. Františka Xaverského z roku 1719. Obnovovaná a opravovaná bola v roku 1785, 1893. V roku 1947 bola na obnovu vykonaná zbierka. Vyzbieralo sa 8572 korún a renovoval ju pán Miklovič z Častej. Socha je pri hlavnej ulici neďaleko cintorína v ostrej zákrute cesty.

 

Socha sv. Jána Nepomuckého

Pochádza z roku 1893. Pôvodne bola pred farou, teraz je postavená medzi piliermi stredného záveru svätyne kostola. Po stranách boli sochy malých anjelov, ktoré však zmizli, pravdepodobne zásluhou výtržníkov.

 

Socha sv. Urbana

Socha sv. Urbana bola postavená vo viniciach koncom 18. storočia. Obnoviť ju dal v roku 1947 vinohradnícky spolok. Teraz stojí na začiatku dediny pri ceste od Dubovej.

 

Socha sv. Floriána

Socha patróna požiarnikov sa nachádza pri križovatke, kde sa rozchádzajú cesty smerom na Dubovú a hrad Červený Kameň. Pochádza z roku 1776. Bola postavená po ničivom požiari, ktorý zachvátil celú obec, takže zostali len štyri domy. V roku 1893 ju opravoval bratislavský kamenár a sochár A. Meszner.

 

Kalvária

Kalvária pri hrade Červený Kameň, nad hrobkou Pálffyovcov existovala už v roku 1738. Zo sôch, kaplniek, kríža sa niečo zachovalo, z niečoho ostalo len torzo. V deväťdesiatych rokoch bola vykonaná rekonštrukcia a tak dnes na vrchole kalvárie stoja sochy znázorňujúce kríž s Ježišom, po stranách ukrižovaných lotrov a pod krížom sú sochy sv. Jána, plačúcej Panny Márie a Márie Magdalény. V súčasnosti Kalvária spolu s krížovou cestou na zámockých lúkach patrí k múzeu Červený Kameň.

 

Kríž na cintoríne

Kríž na cintoríne dala postaviť vdova Jozefa Wilflinga 4. okt. 1818. Kríž bol opravovaný v roku 1840.

 

Kríž „na hoštákoch“

Kovový kríž na Hoštákoch dal postaviť Jozef a Koloman Pilpaueroví a 29. júna 1818 ho požehnal Michal Dobiáš z Bojnej. Pri tejto príležitosti kázal Anton Vittich, nový kaplán. Pod krížom je plastika Panny Márie.

 

Kríž vo viniciach

Kríž vo viniciach pred rokom  1776  dal  postaviť  Imrich Augustovič.

 

Pomník padlých zo svetovej vojny.

Nachádza sa pred kostolom popri hlavnej ceste. Bol postavený v roku 1928. Stavbu financovali v Amerike bývajúci obyvatelia Častej, ktorá zozbierali 8 tisíc korún. Domáci obyvateľ Andrej Gáži zabetónoval do podstavca pomníka fľašu s neznámym obsahom.