Rozpis lektorských služieb

Nedeľa/Sviatok sv. omša o 8.00 sv. omša o 11.00
1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

2. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

3. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. pôstna nedeľa
22. 2. 2015

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich

1. čítanie

2. čítanie

Modlitby veriacich