26 - štvrtok 22. 12. 2016

TEXT ZO SVÄTÉHO PÍSMA NA DNES:

Srdce mi plesá v Pánovi,
v mojom Bohu rastie moja sila.
Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom,
lebo sa radujem z tvojej pomoci.
Luk silákov sa zlomil,
slabí sa opásali silou.
Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb,
no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.
Neplodná rodí mnoho ráz
a tá, čo má veľa detí, vädne.
Pán dáva smrť i život,
uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť,
ponižuje aj vyvyšuje.
Dvíha z prachu bedára
a zo smetiska povyšuje chudobného.
Usádza ho medzi kniežatá
a dáva mu trón slávy.

(1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d)

 

MYŠLIENKA DŇA:

Srdce mi plesá v Pánovi,
v mojom Bohu rastie moja sila. (1 Sam 2,1)

 

AKTIVITA DŇA:

Dnes si zaspievam kresťanskú pieseň.

Príloha: 
22.12.2016