27 - piatok 23. 12. 2016

TEXT ZO SVÄTÉHO PÍSMA NA DNES:

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása.
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.

(Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14)

 

MYŠLIENKA DŇA:

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch. (Ž 25,4)

 

AKTIVITA DŇA:

Dnes si upracem izbu,

aby ku mne mohol prísť Ježiško.

Príloha: 
23.12.2016