Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017

Modlitba odovzdanosti

Odovzdávam ti, Pane,
svoj život; urob ho plodným.
Odovzdávam ti, Pane,
svoju vôľu;
urob ju identickú s tvojou.
Vezmi si moje ruky;
urob ich objímajúcimi.
Vezmi si moje srdce;
rozpáľ ho.
Vezmi si moje nohy;
nech sa nikdy neunavia.
Vezmi si moje oči;
urob ich priezračnými.
Vezmi si moje sivé chvíle;
urob ich novými.
Vezmi si moju únavu;
urob ju svojou.
Vezmi si moje chodníčky;
urob ich svojou cestou.
Vezmi si moje lži;
urob ich pravdou.
Vezmi si moju smrť;
urob ju životom.
Vezmi si moju poslušnosť;
urob ju svojím potešením.
Vezmi si moju ničotu;
urob z nej, čo len chceš.
Vezmi si moju rodinu;
urob ju svojou.
Vezmi si mojich priateľov;
urob ich svojimi.
Vezmi si moje hriechy;
môj nedostatok lásky,
moje neustále sklamania.
Všetko to premeň.
Vezmi si moje kríže
a nechaj ma lietať.
Vezmi si moje zoschnuté kvety
a nechaj ma byť slobodný.
Obnov ma v dávaní,
v radosti darovania,
v bezhraničnom potešení
odovzdať svoj život,
opotrebovať sa v tvojej službe.
Amen.

04.05.2017