Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom