Nedeľa Božieho Milosrdenstva pri jubilejnom kríži

24.04.2019