Nebudú verejné bohoslužby

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Častá

oznamuje, že

do pondelka 23. 3. 2020

v kostoloch v našej farnosti

nebudú prebiehať žiadne

verejné bohoslužby.

11.03.2020