Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
Pokiaľ je to možné skúsme sa aspoň dnes o 15.00 hod pomodliť KORUNKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA pred obrazom - obrázkom Božieho milosrdenstva.

Ak nám to o 15.00 hod nebude vyhovovať, tak sa pomodlime v iný čas.

"Ježišu dôverujem ti!"

 

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

 

Na začiatku:

Otče náš,

Zdravas’ Mária,

Verím v Boha.

 

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

 

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

 

Na zakončenie:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

19.04.2020