1.1. - 24.1. Nebudú verejné bohoslužby vo farnosti