Individuálna duchovná starostlivosť

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ

 

Po usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky je aj v našej farnosti umožnená

 

INDIVIDUÁLNA DUCHOVNÁ SLUŽBA

  • individuálne spovedanie
  • individuálny duchovný rozhovor

 

INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ SLUŽBA

  • vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby / veriaceho
  • zaopatrovanie chorých
  • sviatosť pomazania chorých
  • možnosť prijatia Eucharistie

 

bližšie informácie sú na našej webovej stránke: www.casta.fara.sk/node/601

 

Vždy je potrebný osobný dohovor s kňazom.

e-mail: farnostcasta@gmail.com

mobil: 0907 756 081

facebook – messenger - instagram: Vladimír Banský

01.04.2021